• +38 (061) 270-51-74
  • +38 (067) 634-66-85
  • Working hours: 0730 - 1600

Contacts

Private company “ELTIZ” (PC “ELTIZ”)

Sales department:

tel: +38 061 270-51-74

+38 067 634-66-85

e-mail: sales@eltiz.ua

Purchasing department:

tel: +38 061 223-78-01

e-mail: omts@eltiz.ua

Accounting:

tel: +38 061 270-50-57

Legal address:

PC “ELTIZ”, 70410

Zaporizhzhya oblast,

Zaporizhzhya R-n,

S. Lukashevo,

Ul. Perspective, 4-A

Mailing address:

PC “ELTIZ”, 69093

Ukraine, Zaporozhye,

Postal Box 1808

+38 067 634-66-85

Message us


© Copyright - 2018. ELTIZ