Сферы применения сухих трансформаторов

Сфери застосування сухих трансформаторів

Сухі трансформатори знаходять усе більше застосування у споживачів або на невеликих розподільних підстанціях. Вони встановлюються в місцях, що вимагають підвищеної безпеки — наприклад,. на територіях навчальних закладів, в аеропортах, шахтах, метро, ​​кінотеатрах і житлових будівлях. Крім того, подібне обладнання повинно застосовуватися в місцях із підвищеними вимогами до охорони навколишнього. середовища — у курортних зонах, водозабірних станціях, спортивних спорудах.

Крім того, сухі трансформатори знайшли широке застосування на промислових підприємствах — машинобудування; гірська, кольорова, чорна металургія; хімічних виробництвах; об’єктах нафтогазової галузі. Це пояснюється такими причинами:

  • немає необхідності в системі пожежогасіння, що вигідно з погляду промислових споживачів;
  • можливість розташування обладнання в безпосередній близькості до центру навантаження, .що дозволяє оптимізувати схему електропостачання, а також звести до мінімуму використання ланцюгів низької напруги,. таким чином економити електроенергію завдяки зниженню втрат у кабельних мережах низької напруги.

Є й специфічні сфери застосування сухих трансформаторів, такі як:

  • видобувні підприємства (шахтне обладнання);
  • транспорт: морські судна; тягові підстанції залізничного транспорту;
  • електропостачання приводів і двигунів, що працюють зі змінною частотою обертання:. насоси, вентилятори, компресори, транспортери та ін.;
  • альтернативна енергетика: когенераційна, сонячна та вітроенергетика.

Трансформатори для відновлюваної (альтернативної) енергетики підбираються зважаючи на такі умови:.наявність вищих гармонік, кількість комутацій, вібрація та ін. з урахуванням вимог із безпеки, ефективності та екології.