Екологічна політика ELTIZ

ELTIZ є одним з провідних виробничих підприємств України. Наша мета – забезпечення ринку якісним, ефективним і безпечним обладнанням. З 2001 року на підприємстві впроваджена і діє Система управління якістю, яка сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

У 2018 році ELTIZ пройшов сертифікацію на відповідність стандарту ISO 14001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги та настанови щодо застосовування».

Для реалізації вимог стандарту на підприємстві розроблена і впроваджена Екологічна Політика, спрямована на забезпечення ефективного і раціонального використання природних ресурсів,. охорону навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки виробництва продукції. Для цього було проведено аналіз продукції, етапів виробництва в цілому і окремих операцій, використовуваних матеріалів, виробничого середовища.

Ми усвідомлюємо той факт, що рівень екологічної безпеки забезпечується на кожному етапі діяльності підприємства,. і це є одним з пріоритетів в організації виробництва.

Розроблена політика встановила принципи організації виробництва,. що дозволяють працювати, з мінімальним негативним впливом на навколишнє середовище:

  • максимального зменшення ступеня впливу на навколишнє середовище виробничої діяльності підприємства на навколишнє середовище;
  • розробки та впровадження сучасних високоефективних технологій з мінімальним впливом на робоче навколишнє середовище;
  • впровадження заходів щодо зменшення викидів, скидів та інших шкідливих впливів на навколишнє середовище;
  • вдосконалення процесу поводження з відходами;
  • регулярного моніторингу екологічних характеристик для оцінки екологічної дієвості;
  • пошуку і використання екологічно якісної сировини та допоміжних матеріалів;
  • підвищення рівня обізнаності персоналу в галузі охорони навколишнього середовища.

Для працівників ELTIZ екологічна політика – не просто набір правил, написаних на папері, це наше здоров’я,. здоров’я наших дітей, можливість забезпечувати світ потужним електрообладнанням, зберігаючи при цьому його чистоту.