Contact


Privacy Company "ELTIZ"

(PC "ELTIZ")
mail address: PC "ELTIZ"
69093, Ukraine,

Zaporozhye,
Postal Box 1808
reg. address PC "ELTIZ", 70410, Zaporizhzhya oblast, Zaporizhzhya R-n, S. Lukashevo, Ul. Perspective, 4-A
t/f. +38 061 223-78-55,
+38 061 223-77-04
tel.: +38 061 270-51-74
e-mail: sales@eltiz.ua

Обратная связь